Dự án: Chung cư Five Star Garden

Địa điểm: số 2 Kim Giang

Chủ đầu tư: Mr. Lân

Năm thực hiện: 2017

Chủ trì: KTS. Anna Nguyễn